Finanse z 24work – nie ma nic prostszego!

finanse

Odwiecznym problemem, poza ewidencją czasu pracy, były finanse i zarządzanie nimi w firmie. 

Pracownicy godzinowi wypełniający listę obecności z niepełnymi godzinami, różnego rodzaju odliczenia i doliczenia, wszystko to generowało niepotrzebne błędy w rozliczeniach. Pracownik na własną rękę próbował oszacować swoje wynagrodzenie, co nie zawsze przynosi dobry skutek na koniec miesiąca. Dzięki 24work wszystko staje się prostsze!

Każdy pracownik godzinowy na swoim indywidualnym koncie ma dostęp do panelu „Finanse”, gdzie znajdzie wszystkie informacje dotyczące zarobków. Po uzupełnieniu godzinówki w ewidencji czasu pracy, system automatycznie oblicza bieżące wynagrodzenie, dzięki czemu pracownik ma stały podgląd swoich zarobków, a pracodawca uzyskuje wgląd do jego rozliczeń z uwzględnieniem wynagrodzenia, doliczeń i odliczeń. 

finanse
Informacje o zarobkach

Pracodawca ma możliwość analizowania i porównywania zarobków swojego zespołu w danych miesiącach, przez co może łatwo oszacować koszty na kolejne okresy czasu. System pozwala wyeliminować wszelkie pomyłki kadrowo-płacowe, gdyż sam automatycznie na koniec miesiąca podsumowuje liczbę przepracowanych godzin oraz odpowiadające im wynagrodzenie.