Elektroniczne wnioski urlopowe

Coraz częściej przedsiębiorstwa chcą odbiec od standardowych zasad funkcjonowania. W wielu firmach proces ten rozpoczyna się od próby ograniczenia zbędnej papierologii. 

O ile wyeliminowanie papierowych list obecności nie jest dość skomplikowane, to większy problem pojawia się przy wnioskach urlopowych, które składane są w sposób pisemny lub werbalny. Oba te sposoby mają swoje negatywne strony. Wnioski pisemne w pierwszej kolejności powodują zbędne wykorzystywanie papieru, co w dzisiejszych “eco” czasach może kolidować z zakładanym podejściem ekologicznym firmy. Natomiast prośby o urlop składane w sposób słowny nie zawsze są uwzględniane w późniejszym planowaniu pracy bądź grafiku, z prostej przyczyny. Przeciętny Prezes ma zwykle pod sobą liczny zespół pracowników. W sytuacji, gdy kilka lub kilkadziesiąt osób przychodzi do niego z prośbą o wolny dzień lub dzwoni chcąc zgłosić planowany urlop, rzeczą oczywistą jest to, że taka osoba może o czymś zapomnieć. Oczywiście mówimy tu o sytuacji, w której wspomniany Prezes odbiera telefon będąc poza biurem i nie ma możliwości zanotowania informacji lub pracownicy “łapią” go na korytarzu szybko wspominając o chęci wykorzystania dnia wolnego.

 

Wnioski urlopowe

Wychodząc naprzeciw problemowi stworzyliśmy elektroniczny system składania wniosków urlopowych. 

Każdy pracownik na swoim indywidualnym koncie w 24work posiada zakładkę “wnioski urlopowe”, z której korzysta za każdym razem, gdy planuje swój urlop lub chce otrzymać zgodę na pojedynczy dzień wolny. Po wpłynięciu wniosku pracodawca otrzymuje powiadomienie i może go zaakceptować lub odrzucić. Ta opcja umożliwia zautomatyzowane zarządzanie urlopami, dzięki czemu wyeliminujesz zbędne telefony i prośby o wolny dzień, gdyż pracownik będzie wszelkie kwestie związane z urlopami załatwiał w naszej aplikacji. Co więcej, udoskonalając nasz system, moduł wniosków urlopowych wzbogaciliśmy o urlopy chorobowe. 

Urlop chorobowy

Każdy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dodaje do systemu informację o terminie zwolnienia, dzięki czemu pracodawca natychmiast zostaje o tym powiadomiony. Podobna zależność dotyczy urlopów na żądanie. W chwili wpłynięcia informacji o urlopie wziętym na żądanie, pracodawca otrzymuje powiadomienie, a dzień wolny zostaje uwzględniony w indywidualnym kalendarzu pracowniczym użytkownika
Wnioski urlopowe
Widok wniosków urlopowych na panelu administratora
Elektroniczne wnioski urlopowe  w 24work pozwolą Ci nie tylko ograniczyć zbędne zużycie papieru, ale również wyeliminować błędy w planowaniu pracy, wynikające z pominięcia dnia wolnego pracownika. Zautomatyzuj procesy w swojej firmie i bądź #ECO z 24work!