Polski ład – czyli co się zmieni w Twojej firmie?

polski ład

Czym jest polski ład?

Polski ład to program rządowy, który ma pomóc wyjść z kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią COVID-19. Polegać będzie na wprowadzeniu zmian dotyczących w głównej mierze podatków, ale również ubezpieczeń zdrowotnych, działalności gospodarczej, rolnictwa i innych gałęzi gospodarki. W życie wejdą nowe regulacje dotyczące składek zdrowotnych, skali podatkowej oraz kar za wypłaty za pracę wykonywaną “na czarno”.

Co się zmieni?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych będą mogli skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku – 30000 zł. Ponadto zostanie podniesiony II próg podatkowy z dotychczasowej kwoty 85528 zł na 120000 zł.

Od 2022 roku zostaną obniżone stawki ryczałtu dla niektórych zawodów, np. branży IT. Branże te, będą mogły stosować nową stawkę w wysokości 12%. Dodatkowo zostanie wprowadzona kolejna stawka ryczałtu – 14%, dla m.in. architektów. Zostaną również uregulowane kwestie dotyczące opodatkowania najmu prywatnego, ponieważ ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z tego źródła.

Nowe zasady obowiązywać będą też odnośnie wspólnego rozliczania małżeństwa. Wspólne rozliczenie możliwe jest w roku zawarcia małżeństwa bez względu na to, czy ślub miał miejsce w trakcie roku. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nową ulgę dla rodzin 4+, które będą zwolnione z podatku dochodu do limitu 85528 zł.
Rząd wprowadza ulgę dla klasy średniej, ustanawia brak możliwości odliczenia składek zdrowotnych, podnosi limit progu podatkowego oraz podwyższa kwotę wolną od podatku, w związku z czym zmienia się sposób rozliczenia pracownika.

Środki trwałe a nowe zasady

W ramach Polskiego Ładu od 2022 roku przedsiębiorcy utracą możliwość amortyzowania lokali mieszkalnych wprowadzonych dopiero do działalności. Podatnicy, którzy dotychczas amortyzują takie nieruchomości, mogą skorzystać z przepisów przejściowych i kontynuować amortyzację do końca 2022 roku.
Od 2022 roku prywatne przedmioty wnoszone do firmy należy wyceniać w ich aktualnej wartości rynkowej. Do końca 2021 roku można wyceniać prywatny majątek w oparciu o fakturę, ujmując w kosztach odpisy amortyzacyjne. Od 2022 roku w takich przypadkach wycena powinna odbywać się po cenie rynkowej, która bardzo często jest znacznie niższa niż cena zakupu.

Zmienią się również zasady leasingowania samochodów. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na wykup samochodu do końca bieżącego roku, tj. 2021, będzie zwolniony z podatku dochodowego w przypadku jego sprzedaży. Musi jedynie odczekać pół roku od jego wykupu. Natomiast przedsiębiorca, który będzie chciał sprzedać samochód wykupiony w 2022 roku, zmuszony będzie odczekać 6 lat od momentu wykupu i dopiero wtedy będzie zwolniony z podatku dochodowego z tytułu jego sprzedaży.

Wprowadzenie Polskiego Ładu zmieni nie tylko zasady funkcjonowania firm, ale też życie pracowników, bezrobotnych i rodzin.