Wnioski pracowników

Moduł „Wnioski pracowników” obejmuje wszystkie wnioski składane przez pracowników, poza wnioskami urlopowymi. 

Wszelkie prośby o wydanie odzieży roboczej, sprzętu, narzędzi czy prośbę o zaliczkę pracownik będzie składał poprzez aplikację, przez co cała procedura odbędzie się płynniej, a pracodawca w jednym miejscu będzie miał informację co zostało wydane danemu pracownikowi. 

Pracodawca każdy wniosek może odrzucić lub zaakceptować, o czym pracownik zostaje natychmiastowo poinformowany wiadomością SMS lub e-mail.

Wnioski pracowników
Lista wniosków pracowników
Dodaj-wniosek-standardowy
Lista-wniosków