Powiadomienia

Dzięki modułowi „Powiadomienia” możesz pozostać w stałym kontakcie z pracownikami. Po wprowadzeniu danych osobowych pracowników wraz z ich numerami telefonów i adresami e-mail masz możliwość szybkiego kontaktu z każdym z nich. Możesz wysyłać komunikaty do całego zespołu jednym kliknięciem. Wystarczy wybrać grono odbiorców, napisać wiadomość i ją wysłać. Każdy z wybranych pracowników otrzyma wiadomość SMS lub e-mail z wysłanym powiadomieniem.

Powiadomienia
Konfiguracja powiadomień
Powiadomienia
Lista powiadomień

W aplikacji znajdziesz historię wszystkich powiadomień, tych wysłanych jak i otrzymanych wraz z dokładnymi datami. Dzięki temu nic nie umknie Twojej uwadze.