Magazyn odzieży

W firmie posiadającej własną odzież roboczą ważna jest organizacja. Dzięki modułowi „Magazyn odzieży” będziesz miał stałą kontrolę nad ilością posiadanej odzieży. 

Uzupełnij stan magazynu swojej odzieży w naszej aplikacji, dodaj poszczególne rodzaje odzieży i rozmiary, a przy jej wydawaniu uaktualniaj ilość. Na koncie danego pracownika dodaj ilości i rozmiary wydanych ubrań, dzięki czemu będziesz wiedział kto jaki asortyment posiada. 

W aplikacji będziesz miał stałą informację o ilości odzieży w magazynie, dzięki czemu na bieżąco będziesz mógł uzupełniać braki.

Magazyn odzieży
Lista odzieży