Kontakty

Sprawna komunikacja w firmie to podstawa. Dzięki modułowi „Kontakty”, będziesz mógł być w stałym kontakcie z pracownikami.

 Tworząc konto pracownika uzupełnij jego numer telefonu oraz adres e-mail, a jego dane wpłyną do ogólnej bazy kontaktów firmy. Gromadź kontakty do wszystkich pracowników w jednym miejscu i umożliwiaj dzięki temu płynny przepływ informacji w firmie.

Kontakty
Lista kontaktów