Inwestycje

Dodaj w aplikacji wszystkie inwestycje, nad którymi pracujesz i miej do nich stały wgląd.

Wprowadzaj do systemu wszelkie dane inwestycji takie jak czas trwania oraz zleceniodawcę. Generuj raporty i statystyki inwestycji z danego okresu czasu i analizuj potrzebne informacje.

Po zakończeniu wprowadzaj datę zakończenia inwestycji, dzięki czemu będziesz miał jasną historię wykonanych zleceń.

Inwestycje
Lista inwestycji