Generowanie raportów

Moduł „Generowanie raportów” umożliwia tworzenie i analizowanie raportów z różnego rodzaju danych. Wszystkie raporty generowane są natychmiast i są dostępne w jednym miejscu, tak abyś w każdej chwili mógł do nich wrócić. 

Generuj raporty dotyczące czasu trwania inwestycji, ilości pracowników, przepracowanych godzin czy poniesionych kosztów. Porównuj dane względem różnych okresów czasu i wprowadzaj optymalizację.

Wszystkie raporty możesz pobrać w formie PDF i przechowywać w swoim wewnętrznym systemie. 

Generowanie raportów
Raport finansowy