Czas pracy

Każdy pracownik z rozliczeniem godzinowym uzyskuje dostęp do swojego konta w aplikacji, na którym wypełnia godziny pracy. W przypadku pracy w delegacji uwzględnia w nich czas dojazdu do miejsca pracy, współpracowników, samochód oraz pracę na miejscu. 

Kiedy w danym miejscu pracuje kilkuosobowa brygada pracowników, system narzuca, aby ich godzinówki były jednakowe, co pozwala wyeliminować błędy w rozliczeniach. Jako pracodawca uzyskujesz natychmiastowy wgląd do wypełnianych godzinówek zespołu.

Ponadto możesz analizować godziny pracy, nadgodziny i spóźnienia pracowników. System pozwala również wykryć rozbieżności godzin wśród współpracowników, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz próbę oszustwa.

Czas pracy
Strona główna zarządzania czasem pracy pracowników godzinowych
Czas pracy
Czas pracy
Czas pracy
Dodanie godzinówki