Badania lekarskie

Moduł „Badania lekarskie” stanowi ważną część aplikacji. Niezwykle ułatwi organizację w Twojej firmie, a przede wszystkim umożliwi stałą kontrolę nad terminowością bieżących badań lekarskich pracowników. 

Dodaj badania lekarskie pracowników i ich terminy w aplikacji. Każde badanie wprowadź do indywidualnego konta pracownika w zakładce „Badania lekarskie”. Po ich dodaniu będziesz miał stały dostęp do poszczególnych badań i ich historii. 

Prowadź ewidencję aktualnych badań lekarskich swoich pracowników, a w chwili upłynięcia ich ważności otrzymuj powiadomienie. 

Badania lekarskie
Badania lekarskie pracowników